Wykonujemy pomiary i badania jakości powietrza:

Regulacja wentylacji (regulacja wentylacji cennik – kliknij tutaj)

Pomiary wentylacji – protokół skuteczności wentylacji ( do odbioru, dla Sanepidu)

Pomiary hałasu

Pomiary szczelności kanałów

Pomiary prędkości powietrza w strefie przebywania ludzi

Pomiary różnicy ciśnień

Badanie mikrobiologiczne powietrza w kanałach wentylacyjnych

W zakresie serwisu i montażu oferujemy:

Przeglądy i konserwacje

Naprawy awarii

Czyszczenie wentylacji

Wykonawstwo instalacji wentylacji