ODBIORY MIESZKAŃ

EKSPERTYZY I POMIARY

OCENY STANU TECHNICZNEGO

PRZEGLĄDY OKRESOWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

INWENTARYZACJE I KOSZTORYSY PRAC BUDOWLANYCH

AUDYT, DUE DILLIGENCE

ANALIZA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

HVAC COMMISIONING

PRZEGLĄDY ROCZNE, 5-CIO LETNIE