CZYSZCZENIE WENTYLACJI

Czyszczenie wentylacji mechanicznej to przede wszystkim:

Czyszczenie kanałów (prostokątnych, okrągłych, elastycznych – FLEX)

Czyszczenie kratek, okapów, wentylatorów, central wentylacyjnych

Czyszczenie i dezynfekcja klimakonwektorów

Wymiana filtrów (w centralach, klimakonwektorach)

Dezynfekcja i odkażanie instalacji

Pobranie próbek do badań i wykonanie badań mikrobiologicznych

Wykonanie protokołu z czyszczenia (powykonawczo)

Akty prawne dot. wentylacji

Jak często należy czyścić wentylację ?