POMIARY I REGULACJA WENTYLACJI

Wykonujemy pomiary i badania jakości powietrza:

Regulacja wentylacji (regulacja wentylacji cennik – kliknij tutaj)

Pomiary wentylacji – protokół skuteczności wentylacji ( do odbioru, dla Sanepidu)

Pomiary hałasu

Pomiary szczelności kanałów

Pomiary prędkości powietrza w strefie przebywania ludzi

Pomiary różnicy ciśnień

Próby dymowe – testy pożarowe

Pomiary wentylacji wykonujemy wg Norm:

PN-EN 12599:2013-04;

PN-B-02151/02:2018